about

about
about За нас

"Аморф Архитекти" ООД

Проектантско бюро "Аморф архитекти" с централен офис в гр. Велико Търново, е регистрирано в камарата на архитектите в България (КАБ) с рег. №04964.

Проектантското бюро е сертифицирано по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Проектантско бюро "Аморф архитекти" е основано през 2015 г. Бюрото разполага с проектантски колектив по всички проектни части, съгласно закона за устройството на територията (ЗУТ) и наредба № 4 от 21 МАЙ 2001 г., изм. и доп. от 11.11.2014 г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В периода 2001 г. - 2017 г. има разработени и реализирани множество обекти в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

"Аморф Строители" ЕООД

Строителна фирма "Аморф строители" с централен офис в гр. Велико Търново, започва дейността си през месец септември на 2016 г.

Фирмата има собствен, наличен и висококвалифициран персонал за извършване на груб строеж и всички довършителни строително - монтажни работи (СМР). 
Извършва строителство "ДО КЛЮЧ".
Разполага със собствена техника и строителен инвентар.

Фирмата е регисртирана в камарата на строителите в България.

about Поводи за гордост

СГРАДА НА ГОДИНАТА 2023

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Културен център „Жул Паскин“, Видин

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - КУЛТУРА

about

Разгледайте най-нови проекти

Нашиете проекти имат за цел да трансформират пространството в модерен и привлекателен оазис. С фокус върху функционалността и естетиката